A. O. Smith

Bir tohumun toprakta filizlenerek yeşermesinin, gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmak için atılacak en önemli adımlardan biri olduğuna inanıyoruz.

Herkesin temiz ve sağlıklı suya erişmesi için gösterdiğimiz çabayı, bu kez gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak için göstermek istiyoruz. Bu gayemiz ışığında, yeşil bir dünya için çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim ecording ile birlikte tohum toplarını toprakla buluşturuyor; küresel iklim krizine karşı sizinle birlikte mücadele ediyoruz.

Kuşlardan ilham alan teknoloji

Kuşlar, yedikleri ve taşıdıkları tohumlar sayesinde yıllar boyunca doğanın her bir köşesine iz bırakmayı başarmışlar ve aynı zamanda doğayı sürdürülebilir kılan ana parçalardan biri olmuşlardır. ecording; kuşların bu yeteneğinden ilham alarak iklim krizine karşı mücadele veriyor.

İş birliğimiz sayesinde siz de satın aldığınız A. O. Smith cihazı ile birlikte size gelen QR kodunu okutup dilediğiniz ağaç türünü seçebilir ve tohum toplarını ağaçlara dönüştürebilirsiniz. Tıpkı bir kuş gibi doğaya faydalı olmak istemez misiniz?

ecoDrone’ların attığı her tohum topunun filizlenip yeşererek içimizdeki umudu büyütmesini ve gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmasını umuyoruz.

Merak Edebilecekleriniz

ecoDrone nedir?

ecoDrone; ecording tarafından geliştirilen ve ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçlarıdır.

Neden tohum topu?

Tohumların özel olarak hazırlanan karışımla kaplanması ile soğuk, sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi olumsuzluklardan koruma sağlanmaktadır.

Tohum topu nedir?

Tohum topları, tohumların doğa koşullarında çimlenme ihtimallerini iyileştirmek ve tohumların ağaca dönüşme sürecinde karşılaşabileceği olumsuz etkileri minimize etmek amacıyla; kil, toz gübre, çeşitli mineraller ve orman toprağı bulunan bir karışımla kaplanıp top haline getirilmesinin bir sonucudur.

Tohum Topu Atışı Yapılacak Alanlar Nasıl Belirleniyor?

Tohum topu atışı yapılmaya uygun alanları Orman Genel Müdürlüğü belirliyor. Ecording ise gerekli izinleri alarak tohumları toprakla buluşturuyor.

Hangi ağaç türleri tercih edilir?

Atılan tohumların çimlenme oranını en üst düzeyde tutabilmek için ülkemizde bulunan ve toprak yüzeyine yakın derinliklerde yetişebilen tohum türleri öncelikli olarak tercih edilmiştir. Bu türler aynı zamanda, Orman Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan silvikültür çalışmalarına da en uygun türlerdir.

A. O. Smith Ürünleri ile Tanış